Imunita? Kosti? Revolučné prístupy k populárnemu vitamínu prinášajú ďalšie úžasné výsledky

Vitamín D, stretnete sa aj s výrazom cholekalciferol, vlastne ani tak nie je vitamín, ako hormón. Je to steroidný hormón, štruktúrou podobný cholesterolu, ktorý dokáže ovplyvniť viac ako 2000 génov. Receptory pre vitamín D sa nachádzajú v každej sústave organizmu. Receptory si predstavme ako čítačku a molekuly vitamínu D ako kódy. Každý prečítaný kód spúšťa v tele proces. Čím viac kódov, tým viac a  výraznejších procesov bude spustených. Nie nadarmo sa vo vyspelých krajinách robia výskumy vplyvu vitamínu D na všetky civilizačné ochorenia, ako sú napr. nádorové, srdcovo-cievne, či neurologické ochorenia, taktiež na autoimunitné, vírusové a bakteriálne ochorenia a mnoho ďalších.

Dôležitý krok v rozvoji terapie

Čo spája všetky pozitívne výsledky v týchto výskumoch? Vysoká hladina vitamínu D. Viac ako tri štvrtiny obyvateľov Slovenska trpí nedostatočnou hladinou. Tieto dáta boli niekoľko rokov zbierané z meraní na slovenských pacientoch. Najnižšie hladiny boli zaznamenané u seniorov a alarmujúce je, že aj u tínedžerov. Na dosiahnutie vyššej ako optimálnej hladiny, ktorá vykazuje terapeutické účinky, je preto potrebné niekoľkonásobne zvýšiť dávky a dostať sa tak takmer až na dvojnásobok optima. Za optimum je považovaných 30 ng/ml nameraných z krvi. Hladina vitamínu D sa dá zmerať pri bežnom krvnom odbere.

Zranenia, operácie, zotavovanie

Výskumy, ktoré predchádzali zmene prístupu k dávkovaniu nielen v zahraničí, ale u pokrokových lekárov aj na Slovensku, preukázali jasné zlepšenia priebehu rôznych ochorení. Týka sa to pacientov so sklerózou multiplex, zápalovými ochoreniami čreva, pečene či pankreasu, ale aj ochorení z oblasti ortopédie a traumatológie. Tieto výskumy potvrdili, že u ľudí s nízkou hladinou vitamínu D hrozí viac pooperačných infekcií, opakovaných operácií, zníženie hrúbky chrupavky alebo tiež vyššie riziko pretrvávajúcej bolesti po operácii. Podľa dvoch klinických štúdií z USA a Nemecka, sa za jednu ortopedickú operáciu spotrebuje približne tretina vitamínu D v tele!

Naopak pacienti s optimálnymi hladinami mali po operáciách lepšiu výkonnosť, svalovú silu, hybnosť a funkčnosť končatín a rýchlejšie sa z operácie zotavili. Štúdie z USA, kde sa sledovali pacienti na rehabilitačnom oddelení po operáciách pohybového aparátu, sa zotavili výrazne rýchlejšie, pokiaľ mali dostatočnú hladinu vitamínu D. Rovnaké výsledky priniesol výskum z Británie a Nemecka. Optimálna hladina dokázala pacientom skrátiť dobu hospitalizácie a rehabilitácie v niektorých prípadoch až o 40%!

Z toho vyplýva, že je síce nenáročné, ale o to dôležitejšie zistiť svoju hladinu vitamínu D, čo najskôr ju dostať na optimálne hodnoty a následne ich udržiavať.      

PharmDr. Filip Max


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *